Scleroseforeningen

Familieophold med fokus på udfordringer i hverdagen

Scleroseforeningen afholder et ophold i Dronningens Ferieby for børnefamilier med oplæg og aktiviteter, der fokuserer på de udfordringer, man kan have som børnefamilie med sclerose, og hvordan man kan håndtere dem. 

Stamdata
Hvis du kan dit medlemsnummer kan du skrive det her.
Indtast din e-mailadresse
Børn og Civilstand
Hvis flere børn, angives deres alder med bindestreg eller skråstreg f.eks. 4 - 9 - 11 eller 4/9/11
Ansøgningstekst
En kort motivation på max 10 linjer for, hvad I håber at familieopholdet vil give jeres familie og jeres børn.
Du kan uploade filen som .pdf, .jpg eller .png
Filer skal være mindre end 5 MB.
Tilladte filtyper: jpg jpeg png pdf

Tro og Love

Jeg erklærer på tro og love, at jeg har besvaret foranstående spørgsmål i overensstemmelse med sandheden.

Samtykke

For at kunne behandle din ansøgning til legatet, og dermed varetage dine interesser, har vi i denne søgning bedt din oplyse personfølsomme oplysninger.

De nedenstående oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med denne ansøgning, og vil umiddelbart efter behandlingen blive slettet.

Scleroseforeningen har endvidere spurgt dig om at angive følgende personfølsom oplysning:

Oplysning af diagnose:

Da du har angivet at du ikke tidligere har opgivet din diagnose i din kontakt med Scleroseforeningen, har vi bedt om dokumentation for din diagnose.

Denne oplysning bruges til at sikre, at det kun er medlemmer med sclerose som kan ansøge. Selve dokumentet om din diagnose vil efter behandling af ansøgning, blive destrueret, men Scleroseforeningen vil markeder i deres medlemssystem, at din diagnose er dokumenteret og godkendt.

Dette betyder at du ved fremtidige henvendelser hvori du ønsker at gøre brug af Scleroseforeningens tilbud rettet til medlemmer med sclerose, ikke skal dokumentere din diagnose.

Afgives der ikke samtykke, vil du blive bedt om at dokumentere din diagnose ved hver henvendelse, hvor du ønsker at gøre brug af medlemstilbud rettet til medlemmer med sclerose.

Tilbagetrækning af samtykke

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Tilbagekaldelsen foretages ved at sende en e-mail til Scleroseforeningen på info@scleroseforeningen.dk hvori du skriver hvilket samtykke du ønsker at trække tilbage.